Thông điệp của chủ tịch Hội đồng quản trị DEC21

Thông điệp của chủ tịch Hội đồng quản trị

“13 năm – Một chặng đường” Phải làm sao, bằng cách nào để có thể đưa con thuyền Phúc Sơn cập bến bờ thành công?… và…” thành công là một hành trình chứ không phải là một điểm đến”

Phúc Sơn Group - Trọn vẹn niềm tin DEC07

Phúc Sơn Group - Trọn vẹn niềm tin

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Sơn tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn" chính thức được thành lập ngày 06/01/2004. Ngày 04/08/2009, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Phúc Sơn. Ngày 27/07/2010, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và hoạt động dưới tên gọi này cho đến nay.