Bất động sản DEC06

Bất động sản

Kinh doanh bất động sản là một trong hai lĩnh vực kinh doanh then chốt của Phúc Sơn. Lĩnh vực này được Tổng công ty quan tâm và phát triển từ năm 2008 khi Phúc Sơn bắt đầu triển khai đầu tư Dự án Khu nhà ở Phúc Sơn.  Hiện nay, Phúc Sơn đã và đang triển khai đầu tư hàng trăm dự án bất động sản trong phạm vi cả nước, như  dự án Khu Nhà ở Xã hội phường Liên bảo, Trung tâm Thương mại và nhà ở Phúc Sơn,...